MENU
Aula_close Layer 1

Samtalen

Udgangspunktet for CampusU10's undervisning og aktiviteter tager altid udgangspunkt
i den enkelte elevs egen personlige og faglige situation

Det er altid elevens egne ønsker og mål for egen videreuddannelse og udvikling,
der er styrende for, hvilke ting eleven kan/skal arbejde med i løbet af skoleåret.

Dette sker i dagligt, tæt samarbejde mellem lærerne og den enkelte elev.