MENU
Aula_close Layer 1

Bestyrelse

Bestyrelsen består af medlemmer for både 10. klasse og ungdomsskolen

Lars Eitmann Formand, Repræsentant indstillet af grundskolerne
Morten W. Ravn Repræsentant fra Ungdomssuddannelserne, Frederikssund Gymnasium
Rikke Heede Næstformand, Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, Salling Group
Jesper Olsen Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, 3F
Kristian Holmstrup Repræsentant for UU-Frederikssund
Kim Gildberg Medarbejderrepræsentant for Ungdomsskolen
June L. Nielsen Medarbejderpræsentant for 10. klasse
Weihao Mo Elevrepræsentant, 10. klasse og ungdomsskolen
   
Morten Skovgaard Udpeget af kommunalbestyrelsen
Allan Carlsen Sekretær for bestyrelsen