MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Der er CampusU10's helt overordnede formål at bibringe, styrke og udvide elevernes

Motivation - Ny energi - Lyst til at gå i gang

med henblik på at 'komme' videre i livet og i gang med en relevant uddannelse.

Derfor er disse 3 værdier helt centrale for CampusU10:

 SELVVÆRD
 at føle mig accepteret, respekteret og taget alvorligt som den jeg er.

 AUTONOMI
 at have medbestemmelse og indflydelse på mine egne valg ud fra mine egne ønsker og mål.

 RELEVANS:
 at læringen er meningsfyldt for netop mig og de ting, jeg ønsker.

De går som en 'rød tråd' gennem alt, hvad vi laver og arbejder med. Dette sker på en håndholdt, understøttende og individuel måde