Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Matematik

Matematik - obligatorisk fag:

Undervisningen bygger i dette trinforløb videre på de færdigheder, den viden og de kompetencer, eleverne har opnået gennem beskæftigelsen med matematik både inden for og uden for skolen.
Set i forhold til de tidligere trinforløb sigtes der i 4. trinforløb i særlig grad på de udfordringer, som opstår, når eleverne anvender matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Udvalgte færdigheds- og vidensmål fra 3. trinforløb for 7.-9. klasse kan i fornødent omfang indgå i undervisningen i 4. trinforløb.

Matematiske kompetencer

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Tal og algebra

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse

Geometri og måling

Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen

Statistik og sandsynlighed

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed